In een parkeergarage worden auto’s en/of andere motorvoertuigen gestald. Vaak worden stallingsgarages gebouwd onder de grond of onder een gebouw.

Het risico

Het risico op brand is aanwezig door de aanwezigheid van auto’s. Motorvoertuigen hebben namelijk een hoge vuurlast en staan dicht op elkaar geparkeerd.

Bouwbesluit

Vanuit het Bouwbesluit 2012 zijn de eisen vastgesteld waaraan een parkeergarage moet voldoen. Uitgaande dat de compartimenten niet groter zijn dan 1000 m2. Het compartimenteren heeft als doel de brand beheersbaar te houden binnen een beperkt gebied, maar ook de vindbaarheid van de brand te vergroten.

Gelijkwaardigheid

Als wordt afgeweken van het Bouwbesluit door het vergroten van een compartiment, dient naast de eisen van het Bouwbesluit (bekijk hier bijlage 1), aanvullend te worden gekeken naar een gelijkwaardigheidsoplossing voor het niet houden aan de eisen in het Bouwbesluit. Hiervoor dient een “gelijkwaardigheidsplan” te worden opgesteld. Dit is maatwerk en kent verschillende vormen.

Vormen van gelijkwaardigheid

De gelijkwaardigheid is afhankelijk van verschillende factoren,  zoals ligging, bouwkundige voorzieningen maar ook bereikbaarheid voor de  brandweer. De meest toegepaste vormen zijn:

  • Branddetectie in combinatie met RWA (rookwarmte afvoer);
  • Branddetectie met directe doormelding;
  • Sprinkler detectie.

Neem contact op

Heeft u advies nodig op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties met betrekking tot een gebouw met een bijeenkomstfunctie? Neem dan contact op met één van onze experts op dit gebied en zij voorzien u van alle belangrijke informatie omtrent branddetectie.

 

Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}

Branches waar wij actief zijn.

Wij werken voor alle functiegebouwen die beschreven zijn in bijlage 1 van het bouwbesluit 2012. Deze omvatten bijna mogelijke type gebouwen en voor iedere functie hebben wij een specialist. Kies uw onderwerp en zie wat wij voor u kunnen betekenen.