Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Dutch Fire Safety Group geloven we in duurzaam ondernemen. Hierbij denken we niet alleen aan ons eigenbelang, maar ook aan het belang van de maatschappij. Daarom maken we bij Dutch Fire Safety Group gebruik van duurzame technieken en nemen we milieubewuste beslissingen. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een begrip dat betrekking heeft op de verantwoordelijkheid van ondernemers. Het houdt in dat ondernemers bereid zijn om op een verantwoorde manier om te gaan met maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden en vergrijzing. In eerste instantie is MVO erop gericht om ondernemers de bestaande problemen niet groter te laten maken. Een aantal bedrijven gaan hierin een stap verder en nemen het voortouw om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen. Dutch Fire Safety Group behoort tot de bedrijven in de laatste categorie. Ons MVO beleid bestaat uit 3 pijlers;

  • Dutch Fire Safety Group is een betrouwbare partner 

We willen waarde creëren voor onze klanten door kwaliteit te leveren en oplossingsgericht te werken. We doen wat we zeggen en we komen na wat we beloven. Dutch Fire Safety Group is een solide en financieel sterke partner. Wij zijn transparant, betrouwbaar, leveren kwaliteit en creëren meerwaarde voor de klant. Zo waarborgen wij onze continuïteit.

  • Onze mensen maken het verschil 

In ons werk zorgen wij er voor dat de veiligheid en gezondheid van onze mensen en omstanders niet in het geding komen. Wij werken aan duurzame inzetbaarheid en investeren in de gezondheid en ontwikkeling van onze medewerkers.

  • Dutch Fire Safety Group is sterk in duurzame ontwikkeling 

Wij werken aan een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Wij belasten het milieu zo min mogelijk, door onze bedrijfsvoering te verduurzamen en het milieubewustzijn van onze mensen te trainen. Ook kijken wij in de keten op welke manier wij kunnen bijdragen aan energie-efficiency, circulariteit en duurzaamheid

Ieder bedrijf kent zijn eigen beweegredenen om al dan niet bezig te zijn met MVO. Bij Dutch Fire Safety Group hebben wij drie belangrijke kernwaarden. Veiligheid, gezondheid en milieu hebben wij hoog in het vaandel staan. Voor ons draagt iedere kernwaarde bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

MVO kent veel voordelen op financieel gebied. De marktwerking laat zien dat de vraag naar duurzame producten en diensten stijgen. Het aanbod vanuit bedrijven zoals Dutch Fire Safety Group stijgt daardoor. Daarnaast kan een bedrijf door MVO veel kosten besparen op energie en grondstoffen met behulp van slimme duurzame investeringen.

Vanuit de nationale en internationale wetgeving steeds meer nadruk gelegd op het belang van MVO. Verschillende regels, wetten en richtlijnen dienen gehanteerd te worden om de schade voor het milieu en het klimaat te beperken.

MVO is ook een kwestie van bedrijfsethiek. Veel bedrijven willen op een fatsoenlijke manier zaken doen en op die manier een bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu.

Door verschillende duurzame investeringen te doen helpen we niet alleen ons bedrijf vooruit, maar werken we ook mee aan een gezonde maatschappij voor iedereen. Dit is een greep uit de investeringen die we hebben gedaan binnen ons bedrijf om het zo een stukje duurzamer te maken: 

  •  Warmtepomp in ons kantoor; 
  • LED verlichting; 
  • Digitaal werken, zowel voor personeel buiten als binnen;
  • Dieselauto's met lagere uitstoot; 
  • Elektrische auto’s; 
  • Steunen van diverse goede doelen die  haar steentje bijdraagt aan een mens, dier  en milieu. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op 088-4464700

 

Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}