Privacy & Cookies

Beste bezoeker,
Fijn dat u onze website bezoekt. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Wie zijn wij?
Dutch Fire Safety Group en de aan haar gelieerde bedrijven, waaronder Ignis Systems, MMH Brandbeveiliging, Beheer Brandmeld en de Brandmeldinstallateur (BIN), verder gezamenlijk te noemen: ‘DFSG’ gevestigd aan de Toermalijnring 100 (3316 LC) te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Onze website:
www.dfsg.nl

Onze contactgegevens:
Bezoek- en postadres: Dutch Fire Safety Group
Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht
Telefoonnummer: 088-4464700
E-mailadres: pz@dfsg.nl


De heer C. Klem is de Functionaris Gegevensbescherming van DFSG. Wij zijn te bereiken via bovenstaande contactgegevens.
Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
DFSG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternamen
- Adresgegevens
- Mobiele telefoonnummers
- Telefoonnummers
- E-mailadressen
- Arbeidsovereenkomsten
- Kopieën van identiteitskaarten
- Overeenkomsten met betrekking tot de bedrijfsauto’s
- Andere gegevens van samenwerkingspartners, werknemers, klantrelaties etc.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
DFSG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Namen, adressen en kopieën van identiteitsbewijzen van personeel, relaties en bezoekers: DFSG moet – op grond van regelgeving – weten wie er op haar terrein aanwezig is (grondslag: gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting);
- Telefoonnummers en e-mailadressen (alsmede voornoemde persoonsgegevens): om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en eventueel op basis van toestemming van de betrokken persoon);
- DFSG verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en financiële administratie (grondslag: gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting).

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?
Nee, dat doen wij niet.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens 2 jaren bewaard en daarna vernietigd, tenzij u verzoekt om vernietiging van deze gegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
DFSG verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?
Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU en zoveel mogelijk in Nederland.
Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat onze website(server) plaatst op jouw computer, tablet of telefoon (apparaat) waarmee u deze website bezoekt. Door het bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website, geeft u via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Indien nu niet akkoord gaat met het feit dat wij cookies plaatsen, dan kan dit invloed hebben op de werking van de website: u kunt dan het volgende doen:
- De cookies verwijderen uit uw browser;
- Instellen dat uw browser cookies niet automatisch accepteert.
Afhankelijk van uw browser is het mogelijk dat onze website minder goed werkt. Om goed gebruik te kunnen maken van onze websites, adviseren wij om cookies in te schakelen.
Welke cookies gebruikt deze website:
1. Functionele cookies
Functionele cookies gebruiken wij om onderdelen van onze websites handiger te maken, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken.
U herkent deze aan de naam: …

2. Analyserende cookies
Google Analytics: u herkent deze cookie aan de namen _ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _umtv, _utmz. U kunt het privacy statement van Google hier bekijken: https://www.google.com/policies/privacy/

3. Marketing cookies
Google Analytics Remarketing: hiermee kunnen we meten hoe u onze websites gebruikt en u vervolgens interessante en relevante aanbiedingen doen, bijvoorbeeld van producten die je al eerder hebt bekeken. U herkent dit cookie aan de namen _ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _umtv, _utmz. U kunt het privacy statement van Google hier bekijken: https://www.google.com/policies/privacy/
Hoe kunt u bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen? En hoe zit het met rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens/het intrekken van uw toestemming of als u gebruikt wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als u een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van uw persoonsgegevens?
U kunt contact met ons opnemen via 088-4464700 of support@dfsg.nl. Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
DFSG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via onze contactgegevens.

Wijzig voorkeuren