Het Bouwbesluit stelt eisen aan bouwwerken, bijvoorbeeld aan de brandveiligheid. Deze eisen betreffen het beperken van slachtoffers en het beperken van schade aan bouwwerken op een ander perceel. Het beperken van schade aan het eigen gebouw om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is volgens de overheid een zaak van de gebouweigenaar of de gebruiker.
Een sprinklersysteem is een uiterst betrouwbare vorm van brandbeveiliging. Daarom kan een installatie van sprinklers betekenen dat sommige bouwkundige eisen voor brandveiligheid geheel of gedeeltelijk kunnen vervallen.
Het gaat hierbij om vragen als "Kunnen we ook toe met minder brandwerende materialen als we sprinklers installeren?" We komen hier op het terrein van de gelijkwaardigheid van installatietechnische voorzieningen ten opzichte van bouwkundige voorzieningen. 
Het Bouwbesluit, dat immers voorschriften (prestatie eisen) geeft voor de brandveiligheid van een gebouw, zou een duidelijk antwoord op dit soort vragen kunnen geven. In de praktijk blijkt het echter (vooralsnog) niet mogelijk om op dit punt tot eenduidige, kort geformuleerde eisen te komen.
Een sprinklerinstallatie kan worden ingezet als gelijkwaardige oplossing voor de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit om bijvoorbeeld grotere brandcompartimenten of langere vluchtwegen toe te staan of gebouwen hoger dan 70m te kunnen bouwen. Ook kan het gebruik van sprinklers ertoe leiden dat de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie op bezwijken met 30 min gereduceerd mag worden.

Guido Verweij - Adviseur

Heeft u vragen over het onderwerp? Wij helpen u graag verder.

Guido Verweij Adviseur

Neem vrijblijvend contact op met ons en u ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie

mail direct

Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}