Gecommandeerde (pre-action) alarmklep 

Bij deze uitvoering wordt de alarmklep niet geopend door een drukval boven de klep, maar door detectoren die in principe gevoeliger dienen te zijn dan sprinklers. De alarmklep zal gecommandeerd vanuit de sprinklermeldcentrale worden geopend.
Boven de klep is het leidingnet met lucht gevuld, waarop de sprinklers zijn aangesloten.
Pas als de alarmklep geopend is en een of meerdere sprinklers zijn geopend zal het water uitstromen via de geopende sprinklers. Deze klep wordt toegepast wanneer waterschade als gevolg van het ontijdig openen van een sprinkler met grote zekerheid moet worden voorkomen.


Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}