Deze uitvoering is in principe gelijk aan de gecommandeerde klep. Bij de delugeklep worden op het leidingnet open sprinkler (sproeiers) aangesloten, zodat bij het openen van de klep alle sprinklers die op de klep zijn aangesloten gelijktijdig water zullen leveren.

In een Deluge systeem zijn alle sprinklers altijd geopend en via pijpen verbonden met de watervoorziening. Dit systeem wordt toegepast bij objecten met een hoog brandrisico, zoals bijvoorbeeld opslag van explosieven, vuurwerkopslag, brandgevaarlijke- en chemische stoffen. Allereerst wordt bij activering direct de hele ruimte besproeid om uitbreiding en overslag van de brand te voorkomen.

Daarnaast wordt er een veel grotere hoeveelheid water in dezelfde ruimte toegevoerd om de brand direct te smoren. Een Deluge systeem heeft voor een goede werking een goed branddetectiesysteem nodig.


Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}