Een automatische sprinklerinstallatie is een samenstelling van hittegevoelige elementen (sprinklers), leidingen, appendages (waaronder de alarmklep en of stromingsschakelaars) en één of meer water toevoeren. Bij een temperatuurstijging boven een bepaalde waarde, ter plaatse en in de onmiddellijke omgeving van de sprinkler(s), zullen een of meerdere sprinklers openen en verspreiden de geopende sprinklers automatisch water volgens een vast patroon. Dus niet bij rook. Het helpt u effectief te blussen c.q. de brand onder controle te houden en schade te beperken.
Dit wordt gedetecteerd door een alarmklep of een stromingsschakelaar en meldt dat er waarschijnlijk ergens brand is.  Een sprinklerinstallatie heeft tot doel een eventuele brand te detecteren, te signaleren en te bestrijden (beperken omvang), om daarmee de schade tot een minimum te beperken.
Het beperken van de schade bij een brand door een sprinklerinstallatie wordt bereikt door een combinatie van de volgende factoren:
  • het installeren van de juiste apparatuur; 
  • het gecontroleerd laten verlopen van de verbranding, waardoor de kans op brandoverslag en banddoorslag worden beperkt; 
  • het beschermen van gebouwconstructies tegen te hoge temperaturen; 
  • het beschermen van vlucht –en toegangswegen van het gebouw; 
  • het blussen van de brand.
Alarmkleppen in sprinklersystemen zijn ontworpen om te signaleren en te alarmeren wanneer zich een stabiele stroom in het water voordoet  die gelijk is aan de loossnelheid van één of meerdere sprinklers. Optioneel zijn alarmkleppen te voorzien van een vertragingskamer. Deze is nodig voor installaties met een variabele druk en wordt gebruikt om onecht alarm te voorkomen bijvoorbeeld door drukvariaties in de openbare waterleiding.

Henk Kattestaart - Directeur

Heeft u vragen over het onderwerp? Wij helpen u graag verder.

Henk Kattestaart Directeur

Neem vrijblijvend contact op met ons en u ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie

mail direct

Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}