Digitalisering van het onderhoud

Stel, u bent belast met het onderhoud van de brandmeldinstallatie in een groot ziekenhuis. Geen eenvoudige klus, want die installatie bestaat uit maar liefst 10.000 melders, die u allemaal moet langsgaan en moet testen. Bovendien kunt u niet in alle ruimten zomaar binnenlopen. Sommige van die melders hangen immers in operatiekamers of in ruimten met chemicaliën. Hiervoor zult u aparte afspraken moeten maken. Alles bij elkaar kan dit onderhoud wel drie maanden duren.

Onderhoud mag deels digitaal, althans, dit was de situatie tot 2015. Toen kwam de wetgever met een aanpassing van NEN 2654-1, de norm die gaat over het onderhouden van brandmeldinstallaties. Niet langer is een onderhoudsbedrijf verplicht om alle componenten fysiek te testen, dat onderhoud mag nu ook deels digitaal. Via een laptop kan de onderhoudsdeskundige zien welke melders vervuild zijn en welke niet. Dat scheelt veel tijd.

Dutch Fire Safety Group kan dit plan voor u opstellen.

Wat is er nodig? 

Om het onderhoud volgens de norm uit te voeren dienen onderstaande documenten in orde te zijn en in het bezit te zijn van het branddetectiebedrijf:

  • Programma van Eisen;
  • Rapport van oplevering;
  • Installatie attest (indien van toepassing);
  • Stuurfunctiematrix;
  • Product certificaten;
  • Installatie tekeningen (revisie);
  • Onderhoudsplan (Getekend- door de betrokken partijen).

Als bovenstaande documenten worden aangeleverd dient dit getoetst te worden.

Kosten

De kosten hiervoor zijn eenmalig € 125,00. Indien bovenstaande documenten niet op orde zijn kunt u hiervoor een offerte laten opstellen door Dutch Fire Safety Group.

Indien bovenstaande documenten niet in het bezit zijn van het branddetectiebedrijf wordt het onderhoud niet uitgevoerd conform de norm en alleen uitgevoerd conform functionele testen.

Maureen van de Craats - Adviseur

Heeft u vragen over het onderwerp? Wij helpen u graag verder.

Maureen van de Craats Adviseur

Neem vrijblijvend contact op met ons en u ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie

mail direct

Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}

Branches waar wij actief zijn.

Wij werken voor alle functiegebouwen die beschreven zijn in bijlage 1 van het bouwbesluit 2012. Deze omvatten bijna mogelijke type gebouwen en voor iedere functie hebben wij een specialist. Kies uw onderwerp en zie wat wij voor u kunnen betekenen.