Beoordeling door de gemeente

Bij de aanvraag van een nieuwe of bij de controle van een bestaande bouw- of gebruiksvergunning, beoordeelt de gemeente ook de brandveiligheid van het pand. Meestal voert de afdeling preventie van de brandweer dit uit, welke vervolgens aan de hand van de geldende bouwverordening een eis neerlegt. 

U ontvangt in dat geval een brief van de brandweer of de gemeente met hierin een verwijzing naar van kracht zijnde artikelen in de bouwverordening, het type installatie dat geëist wordt en de termijn waarbinnen het brandmeldsysteem geïnstalleerd moet zijn. Het beschikken over een brandmeldinstallatie kan van levensbelang zijn. Een goede brandmeldinstallatie geeft een gevoel van veiligheid en zorgt voor bescherming. Het doel van deze installaties is om mensen, goederen en gebouwen te beveiligen tegen de gevolgen van brand.

Wanneer is een brandmeldinstallatie verplicht?

De overheid eist een brandmeldinstallatie met name in verband met de veiligheid van de aanwezigen. Een brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de NEN 2535 inclusief aanvullingen. Dit is een Nederlandse norm waarin vastgelegd is welke componenten je mag gebruiken, hoe je dient te projecteren en wat de eisen zijn ten aanzien van het installeren.

Een projecteringsdeskundige van een branddetectiebedrijf dient de installatie te projecteren. De installatie moet vervolgens aangelegd worden door (of onder verantwoording van) een installatiedeskundige. Daarbij dient het installatiebedrijf te beschikken over de erkenning ‘installatiebedrijf brandmeldinstallaties’ of ‘branddetectiebedrijf’.

Neem contact op

Wilt u meer informatie aanvragen of heeft u hulp nodig? Neem gerust contact op. Wij komen graag eens bij u langs!

Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}

Branches waar wij actief zijn.

Wij werken voor alle functiegebouwen die beschreven zijn in bijlage 1 van het bouwbesluit 2012. Deze omvatten bijna mogelijke type gebouwen en voor iedere functie hebben wij een specialist. Kies uw onderwerp en zie wat wij voor u kunnen betekenen.