Nodeloze brandmeldingen: een storend fenomeen

Nodeloze brandmeldingen zijn uiteraard een storend fenomeen. Niet voor niets wordt hier in de media veel aandacht aan besteed. Maar minstens zo belangrijk is de andere kant van de medaille: de onechte en ongewenste brandmeldingen. Daar is weinig van bekend. 

Brandmeldingen die niet door een brand veroorzaakt zijn, geven veel irritatie. Zowel bij de gebruiker als bij de brandweer. Dit leidt namelijk tot onnodige kosten, verkeersrisico’s, uitrukken en meer. Gelukkig kunnen wij in elke brandmeldinstallatie ongewenste en onechte meldingen voorkomen. 

Nodeloze alarmmeldingen

In het programma van eisen (PvE) is vastgelegd hoeveel meldingen acceptabel zijn. Wijkt het aantal nodeloze alarmmeldingen hiervan af, dan is het noodzakelijk om deze meldingen te analyseren en vervolgens de juiste maatregelen te treffen. 

Oorzaken van ongewenste brandmeldingen

Ongewenste brandmeldingen worden veroorzaakt door verschijnselen die op brand lijken, maar geen brand zijn. Hierbij kun je denken aan sigarettenrook, rook veroorzaakt door laswerkzaamheden en rook afkomstig van startende auto’s.

Oorzaken van onechte brandmeldingen

Onechte brandmeldingen worden veroorzaakt door verschijnselen die niet op brand lijken. Te denken valt daarbij aan stoomvorming in productieprocessen of van het douchen, stofdeeltjes die in de lucht zweven en in de meetkamer van een melder komen, elektromagnetische beïnvloeding, condensvorming in relatie tot de omgevingstemperatuur en heersende luchtvochtigheid en technische gebreken.

Voorkom onnodige alarmmeldingen 

Er bestaan veel mogelijkheden om ongewenste en onechte meldingen te voorkomen. Deze mogelijkheden zijn veelal toegespitst op de plaatselijk situatie en zijn daarom maatwerk.

Neem contact op

Voor advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze commercieel adviseurs. 

Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}

Branches waar wij actief zijn.

Wij werken voor alle functiegebouwen die beschreven zijn in bijlage 1 van het bouwbesluit 2012. Deze omvatten bijna mogelijke type gebouwen en voor iedere functie hebben wij een specialist. Kies uw onderwerp en zie wat wij voor u kunnen betekenen.