Wat zijn uw vragen? 

Er is in ons pand een verbouwing op komst, wat betekent dit voor het brandmeldsysteem en waarmee moeten we rekening houden? Heeft dit consequenties voor de projectering, certificering of de systeembeschikbaarheid? Hoe zit het met de brandveiligheid tijdens de verbouwing? Ook tijdens een verbouwing blijft u als eigenaar/gebruiker volledig verantwoordelijk voor de brandveiligheid en het veilig kunnen vluchten van personen in uw pand. Juist tijdens een verbouwing is er een verhoogd risico op het ontstaan van een brand. 

Impact verbouwing

Al ruim voor een verbouwing moet er nagedacht worden over welke impact een verbouwing heeft op het brandmeldsysteem en hoe het met de algehele brandveiligheid van uw pand gesteld is. Hoe wordt de systeem beschikbaarheid gewaarborgd zonder dat dit nodeloze meldingen tot gevolg heeft. Waar er werkzaamheden plaatsvinden ontstaan er brandgevaarlijke situaties. Is het nodig om brandwachten in te zetten en kan er gefaseerd gewerkt worden? Dit zijn nog maar enkele belangrijke vragen die beantwoord moeten worden bij een verbouwing. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de aanpassingen en/of uitbreidingen aan het brandmeldsysteem zelf. 

Wat bieden wij? 

Bij DFSG hebben we dit regelmatig aan de hand. Het aanpassen van de projectering en systeem opzet, werkzaamheden plannen en advies geven over te nemen voorzorgsmaatregelen, het certificeringstraject, documenten beheer, hard- en software aanpassingen, interactie met andere aanwezige brandbeveiligingsinstallaties, controle over de installatiewerkzaamheden en, gedurende het gehele traject, het controleren of werkzaamheden volgens de geldende normeringen worden uitgevoerd en het ondersteunen van de beheerder van het systeem.

Ronald Balk -  Adviseur Fire & Safety

Heeft u vragen over het onderwerp? Wij helpen u.

Ronald Balk Adviseur Fire & Safety

Neem vrijblijvend contact op met ons en u ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie

mail direct

Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}