De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat het beheer, de periodieke controle en het preventief onderhoud worden uitgevoerd. De taken worden uitgevoerd door een beheerder. De gebruiker moet een of meer personen aanwijzen die zijn opgeleid en geïnstrueerd om te fungeren als beheerder.

Taken van de beheerder;

De dagelijkse bediening.
Onder dagelijkse bediening wordt verstaan alle bedieningshandelingen die noodzakelijk zijn om brand-, storings- en overige meldingen af te handelen, zoals bijvoorbeeld:                                

  • het afstellen van een akoestisch signaal;      
  • het vaststellen van de aard en locatie van de melding;   
  • het terugstellen van een brand-, storings- en overige meldingen;                    
  • het in- en uitschakelen van brandmelders, detectiezones en sturingen;             
  • de noodzakelijke registratie in het logboek.

Het beheer van de brandmeldinstallatie.
Het buiten werking stellen van een of meer delen van de brandmeldinstallatie, onder andere het uitschakelen van brandmelders, groepen of detectiezones, het uitschakelen van sturingen voor automatische brandbeveiligingsinstallaties en het uitschakelen van de doormelding naar een ontvangststation voor brand- en/of storingsmeldingen. Alle gebeurtenissen, samenhangend met het functioneren van de brandmeldinstallatie moet de beheerder in het logboek vermelden.

De periodieke controle* en het preventief onderhoud**.
Periodieke controle en preventief onderhoud omvatten alle maatregelen die zijn vereist om de brandmeldinstallatie in nominale staat te houden of deze daar weer in terug te brengen.

Instructie aan het personeel omtrent het voorkomen van onechte en ongewenste brandmeldingen.
De beheerder moet binnen de mogelijkheden van zijn taak de noodzakelijke maatregelen treffen om er voor te zorgen dat onechte en ongewenste brandmeldingen, al dan niet ten gevolge van brand simulerende gebeurtenissen, voldoen aan de prestatie-eisen voor ongewenste en onechte brandmeldingen.

**Preventief onderhoud dient 1 x per jaar door een onderhoudspartij Brandmeldinstallaties uitgevoerd te worden.

*Periodieke controle bestaat uit,

1 - Maandelijkse controles,                                                                                                                                      
2 – Vier-,/ acht maandelijkse controles.                                                                                                             
Bovenstaande periodieke controles zijn uit te besteden.

Maureen van de Craats - Adviseur

Heeft u vragen over het onderwerp? Wij helpen u graag verder.

Maureen van de Craats Adviseur

Neem vrijblijvend contact op met ons en u ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie

mail direct

Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}