Wat wordt er gecontroleerd? 

Vier- en acht maanden na oplevering en jaarlijks onderhoud, dienen de volgende controles te worden uitgevoerd door een beheerder brandmeldinstallaties;

 • Controle of de handbrandmelders goed bereikbaar, direct zichtbaar en niet beschadigd zijn;
 • Controle of automatische brandmelders vrij zijn van obstakels die de verspreiding van fysische verschijnselen van brand zoals rook, warmte en straling naar de brandmelders kunnen verhinderen;
 • Controle of alle automatische brandmelders naar behoren kunnen functioneren en niet beschadigd zijn;
 • Controle of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan;
 • Controle of de huidige voorzieningen van de brandmeldinstallatie nog voldoen aan de alarmorganisatie;
 • Controle of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema's, functiematrixen en dergelijke overeenstemmen met de werkelijke situatie;
 • Controle ieder criterium van de doormeldfunctie voor brandmeldingen;
 • Controle doormeldfunctie voor storingsmeldingen;
 • Controle alarmfunctie van iedere brandmeldcentrale;
 • Controle uitschakelfuncties van iedere brandmeldcentrale;

Tevens dient eenmaal per maand de volgende controles te worden uitgevoerd door een beheerder brandmeldinstallaties;

 • Controle van de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel en de nevenpanelen;
 • Controle ieder criterium van de doormeldfunctie voor brandmeldingen;
 • Controle van de doormeldfunctie voor storingsmeldingen.

 

Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}