MMH Brandbeveiliging

MMH Brandbeveiliging b.v. is actief op de Nederlandse markt voor de levering en onderhoud van branddetectiesystemen en onderhoud aan vast opgestelde blussystemen (sprinkler, deluge, schuim, blusgas).  MMH Brandbeveiliging levert en ondersteunt producten van Siemens, Esser / Novar en Hertek brandmeld en ontruimingssystemen.  


Wij zijn nauw betrokken bij de laatste ontwikkelingen en productie op het gebied van brandmeld- en ontruimingssystemen om deze af te stemmen op de Nederlandse

regelgevingen. Deze nauwe betrokkenheid is een voordeel voor u als klant.


Naast levering van complete systemen biedt MMH Brandbeveiliging een 24 / 7 storingsdienst. Onze servicemonteurs hebben de nodige kennis in huis en zijn in het bezit van de vereiste diploma’s.

Wij kunnen het periodiek onderhoud en beheer aan uw brandmeld- en ontruimingsinstallatie en sprinklersystemen verrichten, zodat u voldoet aan de voorwaarden van uw

(gebruiks)vergunning en niet voor verrassingen komt te staanDutch Fire Safety Group heeft vanzelfsprekend de nodige certificaten voor haar werk. De verschillende aangesloten partijen voldoen aan de geldende normen.

Opstellen Programma van Eisen

Wat is een PvE? Het PvE (programma van Eisen) is een document waarin alle door de eisende partijen gesteld voorwaarden waaraan de brandmeldinstallatie en/of ontruimingsinstallatie moet voldoen, worden omschreven. 


In een PvE wordt vastgelegd wat voor een brandmeldinstallatie u krijgt. Op verschillende onderdelen wordt aangegeven hoe de installatie wordt opgebouwd, door wie en conform welke regels. Wanneer dit is vastgelegd naar tevredenheid van de betrokken partijen wordt het PvE ondertekend door de eigenaar of beheerder van het pand, door de PvE-opsteller en door de eisende partijen (in de meeste gevallen de brandweer, de gemeente of de verzekeraar).

Het Programma van Eisen (PvE) komt voort uit de Regeling Brandmeldinstallaties. Het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) heeft dit conceptprogramma opgesteld.


Op het moment dat u een Brandmeldinstallatie aanlegt dan moet u een PvE kunnen overleggen als u zich aan de regelgeving houd. Als u uw brandmeldinstallatie moet laat certifiëren dan bent u verplicht een PVE te laten opstellen. Als dit niet hoeft dan is het de verantwoordelijkheid van de eisende partij om een PvE te vragen.


MMH Brandbeveiliging BV kan voor u een Programma van Eisen opstellen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Certificeringen en erkenningen

MMH Brandbeveiliging BV begeleidt het gehele traject van adviseren, aanvragen, materiaal en opleveren van een te certificeren installatie. Dit geldt voor nieuwe brandmeldinstallaties, maar zeer zeker ook voor bestaande brandmeldinstallaties.


Wij staat garant voor de kwaliteit van de begeleiding, het functioneren van de installatie en de nazorg van deze systemen. Bovendien besteedt MMH Brandbeveiliging BV veel zorg aan het in stand houden van de kwaliteit en de bedrijfszekerheid van de brandmeldinstallatie.

Tijdens het jaarlijks onderhoud inspecteren wij de gehele installatie op eventuele gebreken.
Dutch Fire Safety Group heeft vanzelfsprekend de nodige certificaten voor haar werk. De verschillende aangesloten partijen voldoen aan de geldende normen.

Lees meer