Brandmeldinstallaties Nederland

Een brandmeldinstallatie is een ingewikkeld systeem waar pandbeheerders blindelings op moeten kunnen vertrouwen. Meldingen dienen nauwkeurig en snel bij de meldkamer terecht te komen, waarna de brandweer gericht in actie kan komen. Voor het installeren van een brandmeldinstallatie (BMI) zijn dan ook heel wat vaardigheden en certificaten vereist. 


Brandmeldinstallaties Nederland voldoet aan alle eisen. We verzorgen installaties voor installatie- en branddetectiebedrijven. Brandmeldinstallaties Nederland BV is een onderdeel van de Dutch Fire Safety Group. Brandmeldinstallaties Nederland stelt veiligheid voorop. Vanuit Dordrecht verzorgen we in de Randstad en ver daarbuiten ontruimings- en brandmeldinstallaties waarop u blind kunt vertrouwen. Voor elk project maken we een plan op maat. We denken na over brandwerende doorvoeren, hoogwerk, materieel, het aansluiten van sturingen bij derden, inspectiekosten, certificatiekosten en sanitaire voorzieningen. In de begroting die we opstellen leest u wat wel en wat niet is inbegrepen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met DFSG.

Installatie van ontruimings- en brandmeldinstallaties in Nederland

Bij de installatie van een brandmeldinstallatie komt heel wat meer kijken dan het simpelweg aansluiten van rookmelders en bedieningspanelen. Brandmeldinstallaties Nederland neemt de volledige realisatie op zich. U heeft geen omkijken naar de voorbereiding, uitvoering, inspecties en certificering. We plaatsen ontruimings- en brandmeldinstallaties in zowel bestaande bouw als nieuwbouw. 


In 2012 werd een nieuw certificatieschema opgesteld voor het installeren van brandmeldinstallaties. Sinds 2015 moeten brandmeldinstallaties verplicht volgens dit schema worden aangelegd. De kosten die gemoeid gaan met het werken volgens het certificatieschema wegen voor veel installatiebedrijven niet op tegen de opbrengsten. Wilt u toch brandmeldinstallaties verzorgen in het project dat u hebt aangenomen? Dan biedt Brandmeldinstallaties Nederland u mogelijkheden.

Aanpassen van installaties na jaarlijks onderhoud

Om u ervan te verzekeren dat ontruimings- en brandmeldinstallaties constant goed functioneren, is onderhoud noodzakelijk. Eindgebruikers willen zich immers geen zorgen hoeven maken over de installatie; zij moeten er blindelings op kunnen vertrouwen. Brandmeldinstallaties Nederland voert niet alleen controles uit, maar ook de aanpassingen die daar uit voortkomen.


We werken met vaste tarieven voor onderhoud en aanpassingen. Zo ziet u vooraf al wat het u gaat kosten om bijvoorbeeld een automatische melder of handmelder te plaatsen. Bij het opstellen van de kosten hebben we al rekening gehouden met factoren als opbouw, inbouw, hoogte, bereikbaarheid en een moeilijkheidsgraad.


Wilt u brandmeldinstallaties laten controleren door de gecertificeerde inspecteurs van Brandmeldinstallaties Nederland?

Lees meer