Maatschapelijk betrokken vanuit de Dutch Fire Safety Group

De

Woord & Daad

Door een bijdragen te leveren  steunen we de projecten die in derde wereld landen worden opgezet met als doel "Onderwijs en Techniek'' als basis voor de persoonlijke ontwikkeling. 

Naast het steunen van ons project willen we als RegioOndernemers Zuid Hollandse Eilanden, ondernemers met elkaar in contact brengen.
Als ondernemer uit de regio wordt u samen met RegioOndernemers (RO) Zuid Hollandse Eilanden in de gelegenheid gesteld de christelijke opdracht tot barmhartigheid inhoud te geven.

Op vrijwillige basis zetten wij ons in voor de belangen van de arme naaste in de werkgebieden van Woord en Daad door fondsen te werven op regionaal niveau. Daarnaast werken we actief aan bewustwording en brengen de mogelijkheden van armoedebestrijding onder de aandacht.

Kika Kindenkankervrij

Bent 

Timax Racing

Dutch