Certificeringen en erkenningen

De veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkómen is veel beter én goedkoper dan blussen. 


Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten of zelfs sprinklers. Maar ook door veiligheid te organiseren. Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.


Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn. 

Om de eindgebruiker te helpen, zijn er regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. Een Kiwa NCP certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf, namelijk Dutch Fire Safety Group. Met deze erkenning onderscheiden wij ons van niet gecertificeerde bedrijven en tonen hiermee onze kwaliteit aan. Daarnaast werken wij aan onze toekomst door het opleiden van specialisten.

VCA* Gecertificeerd 2008/5.1

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

waarborgt de kwaliteit van branddetectiebedrijven

CCV Erkend - Installatiebedrijf

Bedrijven die een brandmeldsysteem leveren of onderhouden moeten erkend zijn volgens de BMI-regeling 2011. Dit verzekert u van een juiste branddetectie en kwaliteit. Ook hieraan voldoet de Dutch Fire Safety Group.

CCV Erkend - Branddetectiebedrijf

Bedrijven die een brandmeldsysteem leveren of onderhouden moeten erkend zijn volgens de BMI-regeling 2011. Dit verzekert u van een juiste branddetectie en kwaliteit. Ook hieraan voldoet de Dutch Fire Safety Group

CCV Erkend - Onderhoudsbedrijf

In de certificatieschema’s Brandmeldinstallaties zijn criteria opgenomen voor bedrijven die brandmeldinstallaties leveren, aanleggen, onderhouden en certificeren. Kiwa NCP certificeert bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de certificatieschema’s Brandmeldinstallaties.

.

KIWA Erkend -     PVE Opsteller 

De BRL K21027 Erkend Basisontwerp Opsteller is bedoeld voor het opstellen van installatietechnische uitgangspunten op het gebied van brandveiligheid. De BRL omschrijft de criteria voor bedrijven die gecertificeerd willen worden voor het opstellen van een Basis Ontwerp voor een brandbeveiligingsinstallatie.

NIBHV - Opleidingsbedrijf

Bedrijven die een brandmeldsysteem leveren of onderhouden moeten erkend zijn volgens de BMI-regeling 2011. Dit verzekert u van een juiste branddetectie en kwaliteit. Ook hieraan voldoet de Dutch Fire Safety Group.

Neem contact op met de Dutch Fire Safety Group.

NEN-2654 1-2


De maandelijkse controles die namens Dutch Fire Safety Group worden uitgevoerd, vinden plaats conform de richtlijnen NEN 2654-1&2.
.
Blusgasinstallaties van bedrijven moeten voldoen aan diverse normen en voorschriften;

VEBON - Lidmatschap

Dutch Fire Safety Group is lid van VEBON NOVB. Deze brancheorganisatie houdt zich bezig met de ontwikkeling van state-of-the-art technische oplossingen voor veiligheid voor bedrijven.

Met de personenzoekinstallaties van Ignis Systems zijn hulpkrachten snel ter plaatse bij calamiteiten;

Erkend Leerbedrijf

Bent u begaan met de missie van het scheppen van brandbeveiliging in de ondernemersbranche? Dutch Fire Safety Group is SBB-erkend leerbedrijf en helpt u als leerling op weg.

 ASD staat voor Aspiration Smoke Detection;

Andere certificaten

Dutch Fire Safety Group is ook gecertificeerd volgens VCA- en ISO9001-kwaliteitssysteem. Wij blijven ook in de toekomst “uw partner in brandbeveiliging”.